Välkommen till

Svenska polisens hundförarförbund

Vi söker intressenter till domarutbildning både för sommar-SM och narkotika-SM.
Anmäl ert intresse till någon i styrelsen.