Välkommen till

Svenska polisens hundförarförbund

Styrelsen

Ordförande: Lars Lindgren

Vice ordförande: Kenneth Eriksson

Sekreterare: Mimmi (Merit) Lindgren

Kassör: Magnus Söderberg

Ledamot: Peter Matthijs

Suppleant: Johan Petersson

Suppleant: Thomas Gutenlöv