Välkommen till

Svenska polisens hundförarförbund

Utbildning

Eftersom Hundförarförbundet är en intresseorganisation som inte har för avsikt att konkurera med den polisiära utbildningen håller vi i stället lägerverksamhet.

Vi har för närvarande två lägerverksamheter på gång. Det som är aktuellast är skyddsläger som går av stapeln i augusti varje år. På planeringsstadiet är också vårt vinterläger som traditioneligt planeras till januari månad.

Förutom lägerverksamheten håller vi utbildningar för domaruppdrag till våra tävlingar.