Där vi tävlar i de moment som en patrullhund ska kunna (lydnad-Skydd-Spår-Räddningssök och saksök). Vi detal tävlingen i skyddshundsgruppen (som utför alla moment) och spårhundsgruppen (där vi tar bort skydd och räddningssök). Den sistnämnda gruppen är tänkt för unga hundar (och kanske i bland förare) och de något äldre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *